DECRET 156/1997, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 1997-98.