ANUNCI de l'Ajuntament de Premià de Dalt sobre la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria per a la provisió pel sistema de concurs oposició, d'una plaça d'auxiliar administratiu, vacant a la plantilla de la corporació i inclosa en l'oferta pública d'ocupació, havent-se publicat íntegrament les esmentades bases en el BOP de Barcelona núm. 93, de 17 d'abril de 1996, en el DOGC núm. 2196, de data 19 d'abril de 1996 i la resolució en el BOE núm. 128, de data 27 de maig de 1996, es fa públic:

-1 Havent finalitzat el termini per a la presentació d'instàncies per a la plaça a cobrir, aprovar la relació provisional d'admesos i exclosos següent:

Plaça d'auxiliar administratiu

Admesos Núria Casas Fernández Damaris Fernández García Alicia Moreno Carrillo M. Angels Esteban García Francisco Rovira Lahoz Jordi Mulet Torrents Meritxell Filbà Estrader M. Angeles García García Jaime Puerta Llucia Montserrat Gellida Tobella Montse Assens Borda Núria García Miralles Mònica Fortes Ballester Angelina Capdaigua Grau Laura Aguaron Corbalan Josefa Ruiz González Mari Luz Cánovas Delgado Elena J. Tudela Dardé Albert Prats Tarsà José M. Gómez Martínez M. Teresa Castilla Mora Yolanda Díaz i Cárdena M. Teresa Sola Alarcon Andrea Puig Aute Carmen Flores Romero M. del Mar Ramírez Altamirado Juan Carlos López Esquerdo Cristina Girona Companys Laura Bosch Martínez Ana M. Miras Biel Mònica Aroca Farrerons Teresa M. Roger Miralles M. José Moreno Paredes Eva Castells Borau María García Parra Georgina Borràs Basteiro Oscar Sanjuan Castro Mònica Vinaixa Vila Oriol Rabascall Mampel Vanessa Fortes Ballester Jordi Alasà Roure Isabel Xarrié i Bolart Jaume Riera Ocaña Montserrat Sánchez Bohorquez M. Cristina Buendía Castillo Beatriz Recacha Fontana Antonia Sánchez Caballero Gemma Peralba Costa Berta Vila José Gemma Delgado Alsina Carolina Sabaté Méndez Verónica Arraez Montero Rosa M. Marín Vilaseca Rosa M. Vilaseca Canals Raquel Mayolas Escobar Joan Martínez García Laura Mercedes López Xavier Garrigós Roca Pere Vivancos González Susana Sánchez Franco M. Belén Rodríguez Bautista Glòria Duran Vives Anabel Sánchez Pardo Roser Echevarría Aguilera Francesca Montané Solé Albert Alvira Andrés Eva Navarro Marín Jordi Requena Cardona M. Carme Batlle López Gemma Vallmaña Oliver Joan Josep Roig Sanahuja Guadalupe Lemos Guerrero Sergi Mas López Jaume Lleonart...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA