ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre provisió de places.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre provisió de places.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, I LA DATA, LLOC I HORA D'INICI DEL PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D'11 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL.

Atès que ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a prendre part en el procés selectiu per a la provisió d'onze places d'administració especial, sots-escala de serveis especials, classe agent de la policia local, la convocatòria de les qual fou publicada al BOPB 122/2002, de data 22.05.02, amb posterior rectificació en el BOPB núm. 166, de 12.07021, i sengles extractes al DOGC número 3722 de 18.09.02 i BOE número 202 de 23.08.02, faig pública la llista provisional d'admesos exclosos, el nomenament del tribunal qualificador de conformitat amb el que disposa la cinquena de les bases i la data, lloc i hora d'inici del procés selectiu.

Llista Provisional d'admesos

- Abad Romera, Pedro José

- Arrebola Arrébola, Joan Antoni

- Arroyo Alcaraz, Eduardo

- Blanco Sánchez, Manuel

- Cívico Clavel, Jordi

- Civit Fortuny, Silvia

- Clement Ros, Juan

- Corral Soller, Manuel

- Corvillo Hinojosa, Alejandro

- Costillo Pimienta, José Antonio

- Federico Zamora, Antonio

- Fernández Castro, Manuel

- Gacia Reyes, Rafael

- Garcia Castellanos, Martín

- Garcia Gómez, Juan Francisco

- Gómez Mora, Rafael

- González Gutiérrez, Pedro

- González Hernández, Juan Carlos

- Hernández López, Mariano

- Jiménez Palomares, José Antonio

- Jurado Serrano, Javier

- Marín Mohino, David

- Martín de Rus, Salvador

- Martín i Castro, Jorge

- Martínez López, José Emilio

- Mora Santos, Francisco José

- Moreno Robledillo, Manuel

- Moya Bertran, Ricard

- Navarro Félez, Albert

- Pastor Redondo, Oscar

- Paz Martínez, Miguel Angel

- Peula López, Antonio

- Quiñonero Rams, Francisco

- Rodríguez Barba, Juan Manuel

- Romero Caloto, Gonzalo Jesús

- Romero Gil, Lluís

- Sánchez Gómez, Jorge

- Sanchez Iglesias, Raul

- Sanz Valiente, Ivan

- Sierra Carpio, Mari Carmen

- Uviña Sánchez, Joan Antoni

- Vivancos Llorens, Moisès

Llista Provisional d'exclosos

- Mompel Guillem, David

Tribunal qualificador

Titular

Suplent

President Lluís Recoder i Miralles

Alcalde-President de la Corporació Mercè Conesa i Pagès

Tinent d'Alcalde d'Igualtat, Polítiques Socials i Serveis Generals

Secretari/a Conxa Cortés i Sánchez

Vice-Secretària de la Corporació Silvia Vilaseca i Giralt

Cap del Servei Jurídic Econòmic

Vocals: Joan Recasens i Guinot

Tinent...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA