EDICTE de l'Ajuntament de Torredembarra, sobre citació a termini.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de l'Ajuntament de Torredembarra, sobre citació a termini.

Es fa saber a tots els interessats que figuren en la relació continua, que per part d'aquesta Alcaldia s'ha acordat iniciar expedient sancionador per les infraccions dels articles compresos en la Llei 19/2001, de 19 de desembre, que reforma el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovada pel RDL 339/1990, de 2 de març, en virtut de les denúncies a continuació referenciades.

Exp.

Cognoms / Raó Social

Nom

Matrícula

Data Denúncia

Lloc

N.

Ar.

A.

O.

Imp.

1751

CASANY SALAS

Montserrat

T 4349AX

03/02/2004

Catalunya (Av.)

18

94

2

b

28,57

1753

HIERRO BUSTO

Ma Dolores

T 2693 Z

03/02/2004

Catalunya (Av.)

6-8

94

2

b

28,57

1755

MARTINEZ CARREÑO

Ma Teresa

T 5377AX

03/02/2004

Catalunya (Av.)

2

94

2

b

28,57

1757

ORELLANA RUIZ

Francisca

T 1345BB

03/02/2004

Sort (Cr.)

31

94

2

b

28,57

1758

OLLE BORI

Astrid Maria

B 5056UY

08/02/2004

Sort (Pg.)

33-A

94

2

b

28,57

1760

TELEFER II SL

2052CGM

03/02/2004

Capella (Cr.)

5

94

2

b

28,57

1764

SOTO MARINERO

Alberto

T 1560AL

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

36

94

2

b

28,57

1769

FIGUEROLA FORTUNY

Ma Dolores

T 1864AN

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

5

94

2

b

28,57

1771

MATEU LOPEZ

Cristina

T 3946BB

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

11

94

2

b

28,57

1772

PALAU DE BELZA

Victor

T 8173AN

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

11

94

2

b

28,57

1773

TODA GAYA

Marc

2874CJR

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

8

94

2

b

28,57

1774

SERELDE MARTIN

Demelsa

T 9638AB

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

3

94

2

b

28,57

1775

ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLAZO SA

.

6081CPJ

03/02/2004

Lleida (Cr.)

2

94

2

b

28,57

1776

SANCHEZ CAMPOS

Susana

T 1366BG

03/02/2004

Lleida (Cr.)

4

94

2

b

28,57

1777

VALIENTE DELGADO

Jesus

T 1963 V

03/02/2004

Lleida (Cr.)

4

94

2

b

28,57

1779

MORAN NOGUERIA

Jose Luis

B 4727VL

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

26

94

2

b

28,57

1781

MAROBEN SL

1888BYY

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

39

94

2

b

28,57

1782

MARTINEZ CASTRO

Antonio

B 7317UM

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

35

94

2

b

28,57

1783

MARTINEZ GONZALEZ

Carlos

T 4111AU

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

23

94

2

b

28,57

1786

DOMINGO JARQUE

Alfredo

T 4950AU

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

3

94

2

b

28,57

1787

PEREZ POU

Montserrat

NA9491AU

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

1

94

2

b

28,57

1788

BLASCO HIDALGO

Maria

T 0522AP

03/02/2004

Pere Badia (Cr.)

6

94

2

b

28,57

1789

GONZALEZ FERNANDEZ

Josefa

T 3468AM

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

1

94

2

b

28,57

1791

MENA BONET

Ma Dolores

T 6142AZ

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

5

94

2

b

28,57

1793

MAKARANI

Hossain

B 1727NS

03/02/2004

Ferran de Querol (Cr.)

5

94

2

b

28,57

1795

LOPEZ SANCHEZ

Camilo

B 4104UK

30/01/2004

Capella (Cr.)

9

94

2

b

28,57

1796

BEN AMAR

Said

T 6811AM

02/02/2004

Francesc Moragas (C)

S/N

94

2

b

28,57

1798

CARRE SALAS

Monica

T 6041BD

02/02/2004

Onze de Setembre (C)

3

94

2

b

28,57

1799

GRUPO RMR TORREDEMBARRA SL

.

9443CJJ

02/02/2004

Catalunya (Av.)

18

94

2

b

28,57

1802

CASTANYS FONT

Elena

B 0706SL

20/02/2004

Catalunya (Av.)

10

94

2

b

28,57

1804

INMOSANCHO SL

2844BXN

02/02/2004

Catalunya (Av.)

2

94

2

b

28,57

1806

DOMINGO VENDRELL

Ma Pilar

T 5226BB

02/02/2004

Catalunya (Av.)

2

94

2

b

28,57

1809

ORDOÑEZ MIRANDA

Maria Rosa

T 0322AN

13/01/2004

Capella (Cr.)

S/N

94

2

b

28,57

1812

MIRANDA GARCIA

Meritxell

9861CKL

13/01/2004

Lleida (Cr.)

4

94

2

b

28,57

1813

EL YAAKOUBI

Mohamed

B 2680NF

14/01/2004

Pere Badia (Cr.)

34

94

2

b

28,57

1814

BEN AMAR

Said

T 6811AM

14/01/2004

Francesc Moragas (Cr.)

S/N

94

2

b

28,57

1815

DOMINGO VENDRELL

Ma Pilar

T 5226BB

13/01/2004

Catalunya (Av.)

4

94

2

b

28,57

1816

BECERRA OLIVEIRA

Concepcion

2190CMY

13/01/2004

Catalunya (Av.)

6-8

94

2

b

28,57

1817

HIERRO BUSTO

Ma Dolores

B 7898NT

13/01/2004

Catalunya (Av.)

6-8

94

2

b

28,57

1820

SAEZ MUÑOZ

Jorge

B 9224PM

13/01/2004

Joan Güell (Cr.)

21

94

2

b

28,57

1822

FABREGAT MAGRIÑA

Esther

T 3287AZ

04/03/2004

Antoni Roig (Cr.)

72

94

2

b

28,57

1823

DE MONTSERRAT Y MORALES

MARIA DE LOS ANGEL

Z 0618AU

04/03/2004

Antoni Roig (Cr.)

82

94

2

b

28,57

1825

CABRERA LLAURADO

Agusti

T 4018AC

04/03/2004

Sort (Cr.)

5

94

2

b

28,57

1826

ROSAS MACCARI

Miguel Ivan

B 6116VZ

04/03/2004

Sort (Pg.)

33-a

94

2

b

28,57

1827

PRADES SUÑE

Nuria

8335BMG

04/03/2004

Tarragona (Cr.)

15

94

2

b

28,57

1828

VALIENTE DELGADO

Jesus

T 1963 V

04/03/2004

Tarragona (Cr.)

28

94

2

b

28,57

1829

MIRANDA GARCIA

Meritxell

9861CKL

04/03/2004

Lleida (Cr.)

4

94

2

b

28,57

1830

MENDOZA DELGADO

Manuela

T 6082AN

04/03/2004

Lleida (Cr.)

6

94

2

b

28,57

1834

BEN AMAR

Said

T 6811AM

13/01/2004

Antoni Roig (Cr.)

38

94

2

b

28,57

1837

MIQUEL MAS

Santiago

C 3446BPG

13/01/2004

Sort (Cr.)

25

94

2

b

28,57

1839

TORRES AZNAR

Jose

B 3730US

13/01/2004

Pere Badia (Cr.)

26

94

2

b

28,57

1843

CARRASCO BARRIGA

Maria Rosa

4397CPP

13/01/2004

Fàbrica (Cr.)

8

94

2

b

28,57

1844

TAO DOS MIL QUINIENTOS SL

0164BYJ

13/01/2004

Ferran de Querol (Cr.)

11

94

2

b

28,57

1845

REDONDO RODRIGUEZ

Alegria

T 6493BB

13/01/2004

Ferran de Querol (Cr.)

11

94

2

b

28,57

1851

DIAZ SANCHEZ

Antonio

T 3731AT

05/03/2004

Pere Badia (Cr.)

9

94

2

b

28,57

1853

BEN AMAR

Said

T 6811AM

06/03/2004

Francesc Moragas (Cr.)

s/n

94

2

b

28,57

1854

POVES ESPI

Rafael

5160BJZ

06/03/2004

Sort (Cr.)

s/n

94

2

b

28,57

1856

DOTE CABRERA

Jose

1627BFN

05/03/2004

Escoles (Cr.)

s/n

94

2

a

85,71

1857

RUBIO VAQUERO

Angel

T 2258BF

06/03/2004

Diagonal (Av.)

30

94

2

f

85,71

1865

DE LOS SANTOS MARTINEZ

Ramon

T 7411AC

14/01/2004

Lleida (Cr.)

10

94

2

b

28,57

1881

MARTINEZ RODRIGUEZ

Manuela

T 8545AK

14/01/2004

Pere Badia (Cr.)

30

94

2

b

28,57

1895

GARCIA GARCIA

Ma Teresa

9646CFX

13/01/2004

Joan Güell (Cr.)

23

94

2

b

28,57

1913

FABREGAT MAGRIÑA

Esther

T 3287AZ

09/03/2004

Antoni Roig (Cr.)

74

94

2

b

28,57

1932

COMERCIAL INTERMEDIARIA SE SORC SL

.

0628BXW

09/03/2004

Castell (Pl.)

S/N

94

2

b

28,57

1933

DE LOS SANTOS MARTINEZ

Ramon

T 7411AC

09/03/2004

Lleida (Cr.)

9

94

2

b

28,57

1940

MARTINEZ BORRAS

Antonio

2853BRG

09/03/2004

Pere Badia (Cr.)

25

94

2

b

28,57

1943

MONTEAGUDO CAÑELLAS

Maria Berta

B 8480KL

09/03/2004

Pere Badia (Cr.)

16

94

2

b

28,57

1948

RODRIGUEZ MERINO

Javier

B 2976OT

08/03/2004

Capella (Cr.)

2

94

2

b

28,57

1950

COMERCIAL INTERMEDIARIA SE SORC SL

.

T 5314BF

08/03/2004

Capella (Cr.)

8

94

2

b

28,57

1954

SERELDE MARTIN

Demelsa

T 9638AB

08/03/2004

Ferran de Querol (Cr.)

5

94

2

b

28,57

1963

MORAGA TIRADO

Rosa Maria

B 2730PD

17/01/2004

Capella (Cr.)

7

94

2

c

85,71

1970

COMERCIAL INTERMEDIARIA SE SORC SL

.

T 5314BF

10/03/2004

Capella (Cr.)

6

94

2

b

28,57

1971

CROS GUILLEN

Manuel

9046BNP

10/03/2004

Capella (Cr.)

4

94

2

b

28,57

1974

FINCAS MARITIMA RESIDENCIAL SA

.

T 0549AJ

10/03/2001

Tarragona (Cr.)

4

94

2

b

28,57

1976

PROTECTORA D'ANIMALS ZOO TORREDEMBARRA SL

.

T 1375 Y

10/03/2004

Sort (Pg.)

33-D

94

2

b

28,57

1982

VIVENZI

Pietro

T 3780AX

10/03/2004

Pere Badia (Cr.)

39

94

2

b

28,57

1984

BLASCO TURS

Ramon

3986BYK

10/03/2004

Sant Adrià (Cr.)

6

94

2

b

28,57

1988

JIMENEZ DURO

Jose Maria

T 8326AK

10/03/2004

Pere Badia (Cr.)

23

94

2

b

28,57

1995

ORTIZ PRIETO

Miguel

C 1133BLP

17/01/2004

Pere Badia (Cr.)

25

94

2

a

85,71

1999

GAVILAN LOPEZ

Antonio

B 4207PZ

12/02/2004

Sort (Pg.)

S/N

94

2

a

85,71

2000

BORONAT REVETRIA

JAUME

B 0408OU

09/02/2004

Francesc Moragas (Cr.)

3

94

2

c

85,71

2001

ALEGRET AMAT

Javier

T 4049BD

12/12/2003

Antoni Roig (Cr.)

54

94

2

b

28,57

2002

GATELL BALLESTE

Laia

B 7490OZ

12/12/2003

Onze de Setembre (Cr.)

1

94

2

b

28,57

2004

MESTRE PARES

Miquel

0295BPP

12/12/2003

Sort (Cr.)

11

94

2

b

28,57

2009

SERRANO GIL

Cristina

6876CBC

11/12/2003

Joan Güell (Cr.)

S/N

94

2

b

28,57

2011

MORENO BEZARES

Raquel

2695BRG

09/03/2004

Filadors (Cr.)

13

94

2

e

85,71

2016

NAVARRO IBAÑEZ

Pedro

B 1694MF

12/03/2004

Joan Güell (Cr.)

19

94

2

b

28,57

2018

BLASCO HIDALGO

Maria

T 0522AP

13/03/2004

Sant Adrià (Cr.)

6

94

2

b

28,57

2021

POQUET HITA

Rosauro

B 7850SZ

13/03/2004

Lleida (Cr.)

3

94

2

b

28,57

2022

DE MONTSERRAT

MARIA

Y MORALES

DE LOS ANGEL

Z 0618AU

13/03/2004

Pere Badia (Cr.)

21

94

2

b

28,57

2024

VIVENZI

Pietro

T 3780AX

13/03/2004

Pere Badia (Cr.)

33

94

2

b

28,57

2029

GAMEZ ORTEGA

Rosendo

T 8476 Y

13/03/2004

Lleida (Cr.)

3

94

2

b

28,57

2035

ROCA VILELLA

Angel

B 8103OT

16/03/2004

Miramar (Pg.)

142-144

4

2

85,71

2037

MOLINA ARANDA

Raquel

6220BVB

17/03/2004

Sort (Cr.)

3

94

2

b

28,57

2040

TORRENT BARRACHINA

Alberto

T 7673AX

17/03/2004

Sort (Cr.)

S/N

94

2

b

28,57

2042

CARPINTEROS GARCIA JIMENEZ SL

.

T 4648BC

17/03/2004

Antoni Roig (Cr.)

68

94

2

b

28,57

2049

CASAS PETIT JEAN

Jose

B 3627SC

17/03/2004

Pere Badia (Cr.)

13

94

2

b

28,57

2058

MONTEAGUDO CAÑELLAS

Maria Berta

B 8480KL

17/03/2004

Lleida (Cr.)

9

94

2

b

28,57

2059

VALIENTE DELGADO

Jesus

T 1963 V

17/03/2004

Lleida (Cr.)

3

94

2

b

28,57

2060

TERUEL SANCHEZ

Remedios Irene

T 0932 T

17/03/2004

Sant Adrià (Cr.)

2

94

2

b

28,57

2061

RODRIGUEZ MACIAS

Maria Pilar

T 0940 Z

17/03/2004

Ferran de Querol (Cr.)

9-A

94

2

b

28,57

2062

JULIAN LARA CONSTRUCCIONS SL

.

T 0709AW

17/03/2004

Ferran de Querol (Cr.)

9-B

94

2

b

28,57

2064

SANCHEZ CANO

Rebeca

C 2962BKZ

16/03/2004

Galzeran (Cr.)

5

3

1

600

2067

MAKRANI

Farid

B 6263TZ

17/03/2004

Pere Badia (Cr.)

23

94

2

a

150

2069

LACORIETA ADSUARA

Yolanda

B 1670MY

18/03/2004

Joan Güell (Cr.)

21

94

2

b

28,57

2070

CASTANYS FONT

Elena

B 0706SL

18/03/2004

Catalunya (Av.)

12

94

2

b

28,57

2072

COMERCIAL INTERMEDIARIA SE SORC SL

.

T 5314BF

18/03/2004

Capella (Cr.)

4

94

2

b

28,57

2073

GARCIA RUE

Concepcion

L 3977 O

18/03/2004

Capella (Cr.)

6

94

2

b

28,57

2077

FINCAS MARITIMA RESIDENCIAL SA

.

T 0549AJ

18/03/2004

Tarragona (Cr.)

4

94

2

b

28,57

2078

SERELDE MARTIN

Demelsa

T 9638AB

18/03/2004

Fàbrica (Cr.)

s/n

94

2

b

28,57

2080

IGLESIAS PINO

Jose Antonio

3709CBR

18/03/2004

Sant Adrià (Cr.)

4

94

2

b

28,57

2084

RAMIREZ MOTA

Alfonso

B 9163VG

18/03/2004

Lleida (Cr.)

10

94

2

b

28,57

2086

GUTIERREZ FERNANDEZ

Diego

T 3009AT

26/02/2004

Sort (Pg.)

33

94

2

a

85,71

2087

AHMIAN

Rachid

P 7939BBP

26/02/2004

Catalunya (Av.)

20

171.b)

b

57,14

2090

OULD FATOUMA

Khalid

B 4125IP

12/03/2004

Alcarràs (Cr.)

s/n

4

2

85,71

2091

GUTIERREZ FERNANDEZ

Diego

T 3009AT

26/02/2004

Catalunya (Av.)

6-8

94

2

f

85,71

2092

BARRIOS CABRERA

Juan

T...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA