DECRET 408/2004, de 19 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament professional nauticopesquer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 408/2004, de 19 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament professional nauticopesquer.

Atès el Reial decret 1946/2004, de 27 de setembre, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1963/1982, de 30 de juliol, en matèria d'ensenyament professional nauticopesquer (DOGC núm. 4229, de 30.9.2004);

En conseqüència, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca les funcions i els serveis que, en virtut del Reial decret 1946/2004, de 27 de setembre, han estat ampliats en matèria d'ensenyament professional nauticopesquer, els quals van ser traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1963/1982, de 30 de juliol.

Article 2

El Departament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA