ORDRE TRE/202/2002, de 17 de juny, per la qual es garanteixen els serveis essencials als centres d'assistència i serveis socials que no depenen directament de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TRE/202/2002, de 17 de juny, per la qual es garanteixen els serveis essencials als centres d'assistència i serveis socials que no depenen directament de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats CCOO i UGT de Catalunya (registre d'entrada de 3 de juny de 2002) per al proper dia 20 de juny de 2002;

Vista les convocatòries de vaga formulades pels sindicats CGT (registre d'entrada de 6 de juny de 2002); USOC (registre d'entrada de 6 de juny de 2002) i els sindicats IAC, FTC, USC, CTA, SUF (registre d'entrada de 7 de juny de 2002), per al dia 20 de juny de 2002;

Atès que davant una convocatòria de vaga que afecta tots els treballadors i funcionaris, i formulada entre d'altres pels sindicats més representatius en l'àmbit estatal, cal mesurar la possibilitat del seguiment de la mateixa i, en conseqüència, com que s'han de dictar les corresponents ordres de serveis mínims que afectaran tots els serveis essencials per a la comunitat, s'ha de valorar aquesta situació adequadament tant pel que fa al seu possible seguiment com pel que fa als serveis mínims que s'han d'establir per tal de garantir els serveis essencials per a la comunitat;

Atès que la vaga té una durada de 24 hores, amb les característiques de ser total i global, i que afecta la totalitat de treballadors i funcionaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb una distribució horària de la manera següent:

  1. Des de les 0 h a les 24 h de manera general.

  2. En les empreses amb treball amb torns continuats, la vaga començarà amb l'inici del torn de nit del dia 19 i finalitzarà amb la finalització del torn de tarda del dia 20; si el torn de tarda s'inicia el dia 20 i finalitza el dia 21, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si com a mínim el 50% de la jornada de treball es correspon amb el dia 20.

  3. En les empreses que per la naturalesa del seu procés productiu la jornada del dia 20 comenci abans de les 0 hores d'aquest dia, la vaga començarà amb l'inici d'aquesta jornada.

  4. En el sector de la premsa escrita diària, així com en les empreses que en fan la impressió, la vaga començarà a les 7 hores del dia 19 de juny i finalitzarà a les 7 hores del dia 20 de juny. En aquest sector, els treballadors d'administració podran acollir-se a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA