DECRET 2/1991, de 7 de gener, d'atorgament de la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya a l'Emm. i Rvdm. Dr. Narcís Jubany i Arnau.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El senyor Narcís Jubany i Arnau, prevere, manifestà des de molt jove la seva vocació religiosa. Va ser ordenat sacerdot a l'edat de vint-i-sis anys i es va doctorar en dret canònic per la Universitat Gregoriana de Roma. Ben aviat assumí responsabilitats rellevants en l'Església, va ser nomenat bisbe auxiliar de Barcelona l'any 1955, bisbe de Girona el 1964 i és cardenal-arquebisbe de Barcelona des del 1973. També ha dut a terme una remarcable acció jurídica que l'ha portat a assumir tasques de responsabilitat a la Santa Seu com, per exemple, ser un dels principals autors de la recent revisió del codi de dret canònic.

El seu magisteri s'ha caracteritzat per una constant preocupació i sensibilitat per tots els aspectes que configuren la nostra vida col·lectiva i per la seva constant exhortació als cristians a fer-se presents i actius en tots els àmbits de la vida pública.

Cal destacar també el seu esperit integrador, que ha sabut aplegar i respectar diferents tarannàs dins l'Església, així com també el seu caràcter obert al diàleg envers tots els sectors de la societat catalana. Aquesta tolerància i sensibilitat han fet del cardenal Jubany una persona universalment respectada i estimada, alhora que ha possibilitat el seu impuls en favor d'iniciatives plurals i diverses en tots els àmbits de la vida religiosa, pastoral, social, educativa i cultural. En aquest sentit és remarcable la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA