ORDRE AAM/321/2011, de 16 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre AAR/385/2010, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins el Fons Europeu de la Pesca, relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/321/2011, de 16 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre AAR/385/2010, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins el Fons Europeu de la Pesca, relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a 2011.

Mitjançant l'Ordre AAR/385/2010, de 12 de juliol, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

A l'article 11.1 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre s'estableix el termini en el qual les persones beneficiàries han de realitzar i justificar el pagament de les actuacions i les inversions i/o les despeses objecte d'ajut, i comunicar al grup l'acabament de les obres, amb informació detallada de les actuacions dutes a terme.

La naturalesa de les inversions objecte d'ajut, així com la situació extraordinària de pròrroga del pressupost per a l'any 2011, han comportat un endarreriment en les fases del procediment de tramitació d'aquesta línia d'ajuts.

Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica, així com per assegurar que totes les persones interessades puguin presentar la documentació del pagament de les actuacions i les inversions i/o les despeses objecte d'ajut, és necessari modificar l'article 11.1 de l'Ordre AAR/385/2010, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA