ORDRE IUE/468/2007, de 4 de desembre, per la qual es crea una borsa de dissenyadors/es de moda i s'estableix el procediment per formar-ne part.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IUE/468/2007, de 4 de desembre, per la qual es crea una borsa de dissenyadors/es de moda i s'estableix el procediment per formar-ne part.

En el marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007-2010 presentat al Govern en sessió de data 22 de maig de 2007 i que té com a objectiu el foment, la promoció i la internacionalització de la moda i el disseny a Catalunya, el foment del talent emergent i el posicionament de Barcelona com un referent del disseny independent, la Generalitat de Catalunya té previstes diverses actuacions.

Per tal de poder seleccionar els dissenyadors/es i les marques que podran gaudir de les diferents actuacions es crearà una borsa de dissenyadors/es empresaris o autònoms, amb interès en participar i ésser beneficiaris d'una o vàries de les actuacions que es faran en el marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007-2010 i que estiguin establerts a Catalunya. Les diferents accions previstes estan descrites en el Pla de dinamització de la moda catalana (2007-2010), amb exclusió a la de les actuacions relatives a participació en fires internacionals, i participació en passarel·les internacionals, participació en showrooms internacionals i obertura de punts de venda col·lectius a l'estranger.

Amb l'objectiu de constituir l'esmentada borsa de dissenyadors/es de moda i definir el corresponent procés de selecció dels seus futurs integrants; vista la normativa vigent i en virtut de les atribucions legals que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objectiu

1.1 Es crea la borsa de dissenyadors/es de moda establerts a Catalunya en el marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007-2010.

1.2 Convocar els dissenyadors/es de moda, empresaris o autònoms, amb interès en participar i ésser beneficiaris d'una o vàries de les actuacions que es faran en el marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007 - 2010 i que estiguin establerts a Catalunya, per tal que presentin la seva sol·licitud per entrar a l'esmentada borsa de dissenyadors/es i marques de moda. La possibilitat d'ésser persona beneficiària de les actuacions previstes al Pla s'haurà de subjectar a la legislació aplicable en matèria de subvencions i, per tant, caldrà la participació en la corresponent convocatòria pública.

1.3 S'exclouen de l'objecte de l'Ordre les actuacions referents a participació en fires internacionals, participació en passarel·les internacionals, participació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA