RESOLUCIÓ INT/1024/2006, de 10 d'abril, d'atorgament de la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Josep Fornell Rodríguez, assessor de Relacions Institucionals i Protocol de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya.

Rang de Llei:Resolució
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

INT/1024/2006, de 10 d'abril, d'atorgament de la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Josep Fornell Rodríguez, assessor de Relacions Institucionals i Protocol de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya.

La Direcció General de Seguretat Ciutadana ha tingut coneixement pel conducte reglamentari de la destacada trajectòria professional del senyor Josep Fornell Rodríguez, assessor de Relacions Institucionals i Protocol de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya.

La col·laboració del senyor Josep Fornell Rodríguez ha facilitat l'assistència del cos de mossos d'esquadra a les diferents reunions de seguretat que es duien a terme en la Delegació del Govern i en les quals participaven les forces i cossos de seguretat de l'Estat, evitant que la participació del cos de mossos d'esquadra quedés relegada a un segon terme en aquells dispositius en què les competències eren de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Així mateix, hores d'ara en què les competències del cos de mossos d'esquadra son plenes en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic a la ciutat de Barcelona, el senyor Fornell segueix mantenint unes excel·lents relacions amb aquest cos pel que fa a les comunicacions d'esdeveniments i de visites d'autoritats i alts càrrecs,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS