DECRET 27/1985, de 31 de gener, pel qual es crea la Comissió Catalana del Cinquè Centenari del Descobriment d'Amèrica.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 204/1985, 330/1987 i 156/1988.

El mil nou-cents noranta-dos es commemorarà el cinquè centenari del descobriment d'Amèrica. Les vinculacions catalanes al descobriment d'Amèrica, el desenvolupament posterior dels lligams entre Amèrica i Catalunya i la transcendència d'aquesta aportació d'Espanya a la història mundial justifiquen que Catalunya celebri de forma específica, amb solemnitat i transcendència, la importància d'aquest esdeveniment.

Amb aquest objectiu es crea una Comissió que tingui la responsabilitat d'estimular, preparar, organitzar i coordinar les diferents formes de commemorar el descobriment d'Amèrica. En conseqüència, d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- Es crea la Comissió Catalana del Cinquè

Centenari del Descobriment d'Amèrica, adscrita al Departament de la Presidència.

Article segon.- 1. La Comissió Catalana del Cinquè

Centenari estarà integrada pel President, el Vice-president i els vocals. 2. El President serà el President de la Generalitat. 3. El Vice-president serà el Conseller de Cultura, en el qual el President podrà delegar la Presidència, si s'escau. 4. En seran vocals:

 1. Els Consellers d'Ensenyament, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'Indústria i Energia, i de Comerç, Consum i Turisme.

 2. L'Alcalde de la ciutat de Barcelona.

 3. Un representant de l'Associació Catalana de Municipis i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

 4. Els Rectors de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 5. El President del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

 6. El Director de la Secció de Relacions amb els catalans residents a Amèrica de l'Institut Català de Cooperació Iberoamericana.

 7. El President de l'Institut d'Estudis Catalans.

 8. El President de l'Institut d'Economia Americana.

 9. El President del Comitè Executiu de la Fira de Barcelona.

 10. El President del Consell Rector de la candidatura olímpica de Barcelona.

 11. El President del Comitè Executiu de la Comissió Catalana del Cinquè Centenari que, d'acord amb l'article 3.a), ho serà el Conseller de Benestar Social.

 12. Cinc personalitats vinculades al món americà de prestigi reconegut, nomenades pel President de la Generalitat.

 13. El Director General d'Afers Interdepartamentals, que actuarà com a Secretari.

 14. El President de l'Institut Català de Cooperació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA