RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 1979, de la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya per la qual s'anuncia la celebració del concurs per a l'adjudicació de les obres del 'Projecte d'acondicionament de l'estació de Santa Eulàlia en la línia I del 'Ferrocarril Metropolità de Barcelona'.

Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Resolució
Secció:Concursos i Anuncis
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente