ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

En virtut del que disposa l'article 105.6 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci relativa a la liquidació i recaptació d'impostos, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representats degudament acreditats, en el terminí de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, amb l'advertiment que en cas contrari es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

Barcelona, 10 de novembre de 2003

María Ramos i Cregut

Delegada de la Direcció General de Tributs

de Barcelona

Annex

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de Cerdanyola del Vallès, c. Sant Francesc, 4, bxs. 08290 Cerdanyola del Vallès.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Nom: Inmobilia Concept, SL.

DNI/CIF: B61097671.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: E1961/00.

Nom: Sergio Casasola Mañe.

DNI/CIF: 38139520T.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: E6351/00.

Nom: Daniel Torres Veza.

DNI/CIF: 43691230Q.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: A431/00.

Nom: Enrique Moya Moreno.

DNI/CIF: 34850611E.

Municipi: Ripollet.

Liquidació: E1969/00.

Nom: Francisco García Veguín.

DNI/CIF: 53026520C.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: A2078/99.

Nom: Francisco Gómez Cortés.

DNI/CIF: 53026520C.

Municipi: Ripollet.

Liquidació: E6350/00.

Nom: Antonio Sarabia Pérez.

DNI/CIF: 46603772E.

Municipi: Montcada i Reixac.

Liquidació: S64/98.

Nom: Joaquín Sarabia Pérez.

DNI/CIF: 46600490Y.

Municipi: Ripollet.

Liquidació: S64/98.

Nom: Mercedes Sarabia Pérez.

DNI/CIF: 33882157Y.

Municipi: Barberà del Vallès.

Liquidació: S64/98.

Nom: Catalina Sarabia Pérez.

DNI/CIF: 77095584K.

Municipi: l'Ametlla de Mar.

Liquidació: S64/98.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat, av. Josep Tarradellas, 181, local, 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tràmit d'audiència.

Nom: Arturo Fontoba Salas.

DNI/CIF: 17632698R.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: C167432/03.

Nom: Siconar 2002, SL.

DNI/CIF: B62665237.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: C125786/02.

Nom: Prat 1998, SL.

DNI/CIF: B61714234.

Municipi: Sitges.

Liquidació: C116800/99.

Nom: Cristian Fernando Quishpe Bonivas.

DNI/CIF: X3761602K.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Liquidació: C161024/03.

Nom: Sílvia Granados Abad.

DNI/CIF: 33905562C.

Municipi: Sabadell.

Liquidació: C116414/02.

Nom: Leonor Salamanca Sánchez.

DNI/CIF: 047779799J.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Liquidació: C159050/03.

Nom: Israel Ortuño Gómez.

DNI/CIF: 46770526A.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: A57710/03.

Nom: Antonio Pérez Moya.

DNI/CIF: 38026658E.

Municipi: Viladecans.

Liquidació: C120477/01.

Nom: Antonio Giménez Torres.

DNI/CIF: 47162708.N.

Municipi: Viladecans.

Liquidació: C57718/03.

Nom: José Cabado Teijeiro.

DNI/CIF: 44180676E.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: A22651/03-1.

Nom: José Cabado Teijeiro.

DNI/CIF: 44180676E.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: A22651/03-2.

Nom: Valper Enyesados, SL.

DNI/CIF: B62273008.

Municipi: Viladecans.

Liquidació: A58321/03.

Nom: Claroscuro Restauración Interiorismo, SL.

DNI/CIF: B62124748.

Municipi: Gavà.

Liquidació: A53459/03.

Nom: Jessica Escamilla Coterillo.

DNI/CIF: 046792923K.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Liquidació: 046792923K.

Nom: Aniano Mateos Gracia.

DNI/CIF: 38061064C.

Municipi: Viladecans.

Liquidació: A95034/03.

Nom: Mariano Francisco Zapata Julià.

DNI/CIF: 38073463E.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Liquidació: C153993/03.

Nom: Alexandra Elisabeth Flores Barberan.

DNI/CIF: X2934139Y.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Liquidació: C166996/03.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat, av. Josep Tarradellas, 181, local, 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Nom: Incifa, SL.

DNI/CIF: B61899662.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: A1439/03.

Nom: Fincas Europa 2002, SL.

DNI/CIF: B61633780.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Liquidació: A1533/03.

Nom: Jordi Massague Magriña.

DNI/CIF: 37625744K.

Municipi: Sant Just Desvern.

Liquidació: A1371/03.

Nom: María Fontanet Riess.

DNI/CIF: 38115216F.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: A1176/03.

Nom: José Ramón Ortiz León.

DNI/CIF: 37367487P.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Liquidació: A1393/03.

Nom: Markus Schmid.

DNI/CIF: X1961790M.

Municipi: Castelldefels.

Liquidació: A1388/03.

Nom: Jorge Congost Luengo.

DNI/CIF: 035015709A.

Municipi: Castelldefels.

Liquidació: A1041/03.

Nom: Banca Jover, SA.

DNI/CIF: A08094476.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: A59029/03.

Nom: Mariano Zapata Julià.

DNI/CIF: 038073463E.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Liquidació: C153993/03.

Nom: Tomás Rodríguez de la Orden.

DNI/CIF: 036599456Q.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: A1257/03.

Nom: Sorrasol, SL.

DNI/CIF: B62045026.

Municipi: Castelldefels.

Liquidació: 109/03-TP.

Nom: Rafael Grau Ros.

DNI/CIF: 037074795Z.

Municipi: Castelldefels.

Liquidació: A1401/03.

Nom: Comercial Pastissera, SL.

DNI/CIF: B58337569.

Municipi: Viladecans.

Liquidació: A1865/03.

Nom: Sílvia Alcalde Parada.

DNI/CIF: 52627709Y.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Liquidació: 500030/01-2.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora d'Igualada, c. Tarragona, 49, bxs. 08700 Igualada.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Nom: Luís Pérez Pérez.

DNI/CIF: 77100101F.

Municipi: Igualada.

Liquidació: A6570/99-1.

Nom: Domingo Bosch Adell.

DNI/CIF: 77259231T.

Municipi: Igualada.

Liquidació: A463/01-2.

Nom: Fernando Martí Calaf.

DNI/CIF: 46658220Y.

Municipi: Igualada.

Liquidació: A463/01-3.

Nom: Fidesla, SL.

DNI/CIF: B58944588.

Municipi: Sabadell.

Liquidació: C100264/02-1.

Nom: Sergio Pol López Manzanares.

DNI/CIF: 35051793T.

Municipi: Cabrera d'Igualada.

Liquidació: C100559/03-1.

Nom: Francisco Pedro González Torralba.

DNI/CIF: 35068307T.

Municipi: Copons.

Liquidació: C101006/03-1.

Nom: Juán Díaz Madroñero Sánchez Migallón.

DNI/CIF: 77730286S.

Municipi: Igualada.

Liquidació: C101119/03-1.

Nom: Antonia Puges Julià.

DNI/CIF: 37402939V.

Municipi: Gavà.

Liquidació: C101547/03-3.

Nom: Marco Aurelio Botey Estape.

DNI/CIF: 00370429Z.

Municipi: Gavà.

Liquidació: C101547/03-4.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Oficina Liquidadora de Mataró, La Rambla, 32, 1r. 08302 Mataró.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tràmit d'audiència.

Nom: Montserrat Soler Moneva.

DNI/CIF: 37712752C.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 03/011227.

Nom: Manuel Font Soler.

DNI/CIF: 37714570K.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 03/011227.

Nom: Auri Martínez Boronat.

DNI/CIF: 38586008N.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 00/007497.

Nom: Fernando Zafra Carmona.

DNI/CIF: 74418036H.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 03/015613.

Nom: Fco. Javier Mayoral Jové.

DNI/CIF: 37738998T.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

Liquidació: 03/015463.

Nom: Eurobegur, SL.

DNI/CIF: B63122071.

Municipi: Cabrils.

Liquidació: 03/014434.

Nom: Diego Marín Martínez.

DNI/CIF: 36756874E.

Municipi: Vilassar de Dalt.

Liquidació: 03/014244.

Nom: Narciso Roca Torrent.

DNI/CIF: 38763573V.

Municipi: Vilassar de Mar.

Liquidació: 03/006941.

Nom: Ricardo Martínez Muñoz.

DNI/CIF: 46530860C.

Municipi: Badalona.

Liquidació: 03/008137.

Nom: Propiso, SL.

DNI/CIF: B60538477.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 02/036352.

Nom: María Carmen Molina Moreno.

DNI/CIF: 38797380Z.

Municipi: Argentona.

Liquidació: 00/025466.

Nom: M. Eugènia Evangelista Bazaco.

DNI/CIF: 36961254R.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 03/011142.

Nom: Manuel Torrico Ureña.

DNI/CIF: 36912303V.

Municipi: Vilassar de Mar.

Liquidació: 03/006603.

Nom: Helena Fernández Ujados.

DNI/CIF: 04845241S.

Municipi: el Masnou.

Liquidació: 03/000998.

Nom: Jaume Boter de Palau Ràfols.

DNI/CIF: 38742072K.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 03/011791.

Nom: Comunitat de Propietaris Pau Casals.

DNI/CIF: E08508665.

Municipi: Vilassar de Mar.

Liquidació: 01/009505.

Nom: Pedro Velarde Farro.

DNI/CIF: 52147068L.

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.

Liquidació: 00/12027.

Nom: Sergio Hermoso Sánchez.

DNI/CIF: 46052529C.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 03/005944.

Nom: Sergio Hermoso Sánchez.

DNI/CIF: 46052529C.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 03/006328.

Nom: Isabel Cárdenas Becerra.

DNI/CIF: 46635367S.

Municipi: Argentona.

Liquidació: 00/006697.

Nom: Lozano de la Casa Pérez.

DNI/CIF: 005114373.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 03/008145.

Nom: Coheris, SL.

DNI/CIF: B60835642.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 03/013135.

Nom: Ivarflen, SL.

DNI/CIF: A62315718.

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.

Liquidació: 02/020230.

Nom: Josep Tió Vives.

DNI/CIF: 38734510A.

Municipi: el Masnou.

Liquidació: 00/002099.

Nom: Concepción Carreras Nin.

DNI/CIF: 36608058Q.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 00/004062.

Nom: Emília Dávila Moreno.

DNI/CIF: 38770493.

Municipi: Argentona.

Liquidació: 00/005772.

Nom: Emília Dávila Moreno.

DNI/CIF: 38770493.

Municipi: Argentona.

Liquidació: 00/013453.

Nom: Miguel Ángel García Moya.

DNI/CIF: 38811337X.

Municipi: Dosrius.

Liquidació: 01/17868.

Nom: Sergio Lago Teruel.

DNI/CIF: 38808938A.

Municipi: Cabrera de Mar.

Liquidació: 01/005095.

Nom: Vicente Lillo Sopena.

DNI/CIF: 35035689L.

Municipi: Barcelona.

Liquidació: 99/017945.

Nom: Marta Mora Viurà.

DNI/CIF: 38789937T.

Municipi: Mataró.

Liquidació: 02/030487.

Nom: Susana Nonell Dávila.

DNI/CIF: 38838765E.

Municipi: Mataró.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA