CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 14 d'octubre de 2011, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada per a l'any 2011 (DOGC núm. 5999, pàg. 56939, de 7.11.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Servei D'Ocupació de Catalunya
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució de 14 d'octubre de 2011, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada per a l'any 2011 (DOGC núm. 5999, pàg. 56939, de 7.11.2011).

Havent observat una errada al títol de la Resolució esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. 5999, pàg. 56939, de 7.11.2011, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàg. 56939, i al sumari, on diu:

Resolució TRE/2598/2011, de 14...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA