DECRET 166/1999, de 18 de maig, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2946, pàg. 10561, de 5.8.1999).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

166/1999, de 18 de maig, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2946, pàg. 10561, de 5.8.1999).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

A proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a les persones següents:

Rafael Alberti Merello

Poeta. En reconeixement a la dimensió universal de la seva obra, com un dels màxims referents que és de la Generación del 27, i també pel seu compromís permanent a favor de la llibertat, del progrés humà i del diàleg entre les distintes cultures de l’Estat, i molt especialment per la ben notable presència de Catalunya i dels catalans en la seva producció poètica.

Josep Altet i Font

Promotor cultural. En reconeixement a les seves múltiples iniciatives en favor de la vila del Vendrell, que han contribuït de manera destacada al manteniment de la identitat històrica de la capital del Baix Penedès. I ben especialment per haver impulsat amb encert, des dels anys 60, el reconeixement, la memòria i l’homenatge al gran músic Pau Casals.

Maria Teresa Barata i Gual

Pedagoga. Per la seva destacada trajectòria en el món de l’ensenyament, duta a terme principalment com a fundadora i directora de l’Escola L’Avet, que des de Terrassa ha seguit una línia de catalanitat i d’humanisme cristià inspirada en la millor tradició pedagògica catalana, i que ha continuat amb la fundació, a Matadepera, de l’Escola Montcau-La Mola. I també per haver contribuït, col·laborant amb el món de l’edició, a crear una línia de llibres de text innovadora i de gran qualitat.

Joaquim Barraquer i Moner

Oftalmòleg. Per la seva trajectòria com a director del prestigiós Institut Barraquer —de tan reconeguda tradició familiar— i com a descobridor d’una nova tècnica que, a partir del 1958, va constituir un gran avenç en el tractament de miopies elevades i en l’extracció de cataractes congènites en les persones joves.

Martí Boada i Juncà

Geògraf i naturalista. Per la seva destacada contribució a l’estudi, a la divulgació i a l’educació mediambiental, en què és un dels més reconeguts especialistes catalans. Pels seus mèrits —que inclouen també la tasca de direcció de l'Escola de Natura del Montseny— ha obtingut el premi Global 500, concedit pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.

Mercè Bruquetas i Lloveras

Actriu. En reconeixement a la seva dilatada trajectòria dins l’escena catalana, que s’inicià al Teatre Romea en uns moments difícils per a la supervivència de la nostra llengua en l’àmbit teatral. El seu treball professional ha merescut, al llarg dels anys, prestigioses distincions i un gran favor del públic.

Rafael Caria

Promotor cultural. Per la seva activitat pel manteniment de la identitat lingüística i cultural de l’Alguer, expressada en estudis sobre toponímia i lexicografia i en nombrosos assaigs i recerques sobre la parla algueresa, així com també per la fundació i direcció del prestigiós anuari acadèmic Revista de l’Alguer.

Antonio Colinas

Poeta i assagista, un dels més destacats de la seva generació. Per la qualitat de la seva obra i pels resultats molt notables que ha assolit com a antòleg i traductor de llibres de poesia catalana al castellà (Marià Villangómez, Pere Gimferrer, Antoni Marí i Antoni Tàpies-Barba). L’aval del seu prestigi literari ha afegit projecció i reconeixement als autors catalans a Espanya i Hispanoamèrica.

John H. Elliott

Historiador i hispanista britànic. Per la seva tan prestigiosa trajectòria com a especialista en la història moderna europea i, particularment, per la valuosa aportació que ha fet a la història de Catalunya a l’Espanya federal dels Àustries, que ha donat a conèixer en treballs tan importants com La revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d’Espanya.

Antonio Esteve Ródenas, Antonio Gades

Ballarí i coreògraf. Per haver divulgat amb tant d’èxit la dansa flamenca arreu del món, amb espectacles de gran qualitat, sense renunciar mai als seus orígens a Elda, a la comarca de l’Alt Vinalopó, i per haver contribuït, amb les seves intervencions cinematogràfiques, a guanyar nous públics per a un art de tanta tradició popular, i molt especialment per la seva militància pels valors de la llibertat i en favor de la identitat específica del País Valencià.

Vicenç Ferrer i Moncho

Cooperant. En reconeixement a la seva tan admirable tasca d’acció humanitària a l’Índia, des de fa gairebé mig segle, sempre a favor dels més desvalguts i canalitzada des del 1994 a través de la Fundació que porta el seu nom i que beneficia actualment més d’un milió de persones. La seva acció ha esdevingut un testimoni admirable de com exercir una solidaritat productiva en favor de la gent dels països en vies de desenvolupament.

Climent Forner i Escobet

Sacerdot i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA