ORDRE ECO/364/2012, de 8 de novembre, de modificació de l'Ordre IRP/415/2010, de 5 d'agost, per la qual es concreten els premis acumulats de les variants de la loteria denominada Binjocs.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament de la loteria denominada Binjocs, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol, en l’article 6.1, estableix que és una modalitat de joc de loteria de números en la qual les persones que hi juguen adquireixen un o més bitllets en format electrònic a través de terminals ubicats en els establiments autoritzats per a la comercialització de la loteria Binjocs, i connectats als sistemes informàtics de l’entitat on s’enregistren les apostes i es realitzen els sortejos.

L’esmentat Reglament, en l’article 10.1, estableix tres tipus de premis possibles en aquesta loteria: el premi col·lectiu, el premi d’estructura fixa i el premi acumulat. A més, en l’article 10.2, determina que els premis que s’establiran per a cada variant de joc poden ser un o més d’un dels que s’especifiquen en l’apartat anterior d’aquest article.

Mitjançant l’Ordre IRP/415/2010, de 5 d’agost, es va desplegar la regulació del premi acumulat i se’n van establir dos tipus: l’acumulat de sala i l’acumulat de xarxa.

Els premis acumulats es nodreixen d’un percentatge sobre l’aposta pels bitllets que participen a totes les partides de les variants de la loteria Binjocs que hagin optat per aquest tipus de premi que es realitzen a través de terminals de joc instal·lats dintre d’un mateix establiment, en el cas del premi acumulat de sala, i en tots i cadascun dels establiments autoritzats, quan es tracta del premi acumulat de xarxa.

L’experiència obtinguda amb la comercialització de la loteria Binjocs aconsella implementar innovacions que comportin l’optimització dels premis acumulats regulats per l’Ordre IRP/415/2010. Aquest objectiu es pot aconseguir si es fa possible que, en determinades circumstàncies regulades, es puguin traspassar fons entre ambdós tipus de premi acumulat.

Per tant, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent ús de les facultats que m’atribueix la disposició final segona del Decret 99/2010, de 27 de juliol,

Ordeno:

Article únic

Modificació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA