ORDRE TIC/17/2003, de 13 de gener, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de Catalunya a la internacionalització de l'economia catalana.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TIC/17/2003, de 13 de gener, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de Catalunya a la internacionalització de l'economia catalana.

En els moments actuals l'activitat econòmica mundial experimenta canvis continus a una velocitat que ens obliga a ser presents, cada cop més, en els mercats internacionals participant activament en la construcció d'un món més obert i més interrelacionat. El procés d'internacionalització ha suposat un canvi radical en l'economia catalana on els mercats exteriors tenen un protagonisme determinant en la activitat productiva. Els agents econòmics que formen part d'aquests mercats i tots aquells que s'inicien en la exportació amb l'objectiu de crear una estructura sòlida d'imatge i de prestigi, han hagut d'incorporar qualitat i innovació tan en els seus processos com en els seus productes i han hagut d'esforçar-se per oferir una millora contínua en les seves infrastructures de serveis com a factor estratègic de la seva competitivitat.

En la línia de la tasca iniciada per la Generalitat de Catalunya ja al 1982, mitjançant el Premi al Foment de l'Exportació, la Direcció General de Comerç del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en el marc dels seus programes de sensibilització, vol reconèixer públicament i estimular amb aquests premis les persones individuals, empreses i entitats o ens públics catalans que han intensificat els seus esforços orientats a enfortir la seva posició als mercats exteriors.

A proposta del director general de Comerç i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es convoquen els premis de la Generalitat de Catalunya a la internacionalització de l'economia catalana corresponents a l'any 2002.

Article 2

Els premis es destinen a distingir: les persones individuals domiciliades a Catalunya que durant la seva trajectòria professional s'hagin destacat per la seva aportació en l'àmbit internacional; les empreses i les entitats o ens públics domiciliats o amb seu social a Catalunya que en el transcurs de l'any 2002 s'hagin destacat per les seves activitats i iniciatives contribuint positivament a la internacionalització activa de l'economia catalana.

Article 3

S'atorguen els premis següents:

  1. Premi a les persones individuals que en l'exercici de la seva activitat professional s'hagin destacat per la seva trajectòria emprenedora afrontant nous reptes de mercat i demostrant una gran capacitat competitiva, contribuït a la difusió, promoció, informació o altre objectiu destinat a afavorir la internacionalització de l'economia catalana.

  2. Premis a les empreses...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA