CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 315/2011, de 12 d'abril, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5859, pàg. 22119, de 14.4.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

al Decret 315/2011, de 12 d'abril, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5859, pàg. 22119, de 14.4.2011).

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicat al número 5859, pàgina 22119, de 14 d'abril de 2011, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 22119, a la glossa corresponent al senyor Salvador Alemany i Mas, on diu:

“...Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica...”,

ha de dir:

...Consell Assessor per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA