DECRET 247/2001, de 12 de setembre, pel qual es creen els Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsors de l'escola catalana.