DECRET 136/2018, de 2 de juliol, pel qual s'estableix la suplència en l'exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda els dies 3 i 4 de juliol de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha d'absentar-se de Catalunya els dies 3 i 4 de juliol de 2018, i, per tant, s'ha de determinar la seva suplència.

Atès el que estableix l'article 15.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, els dies 3 i 4 de juliol de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la seva suplència el conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Ernest Maragall i Mira.

Barcelona, 2 de juliol de 2018

Joaquim Torra i Pla

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA