DECRET 180/2018, de 31 de juliol, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència a la consellera d'Empresa i Coneixement des del dia 4 d'agost fins al dia 10 d'agost de 2018, ambdós inclosos.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de la Presidència s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 4 d'agost al dia 10 d'agost de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila, des del dia 4 d'agost fins al dia 10 d'agost de 2018, ambdós inclosos, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Maria Àngels Chacón i Feixas.

Barcelona, 31 de juliol de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA