DECRET 21/2017, de 21 de març, pel qual es concedeix el Guardó Pau Casals a la projecció internacional de la cultura catalana i per a la seva representació al senyor Jordi Savall i Bernadet.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 338/2016, de 27 de desembre, del Guardó Pau Casals a la projecció internacional de la cultura catalana i per a la seva representació va crear el guardó esmentat com a reconeixement destinat a personalitats rellevants de l'àmbit cultural català que, per la seva contrastada implicació en la tasca de difusió i projecció exterior de la cultura catalana, s'hagin fet mereixedores i dignes d'aquesta distinció.

El Guardó Pau Casals té una doble finalitat: d'una banda, distingir les personalitats rellevants de l'àmbit cultural català que hagin contribuït decisivament a la projecció exterior de la cultura catalana i, d'altra banda, atorgar a les persones guardonades l'honor d'exercir durant dos anys naturals, de manera altruista i gratuïta, sota la denominació de legat o legada d'honor de la cultura catalana , tasques específiques de representació, promoció i projecció de la cultura catalana arreu del món.

De conformitat amb el Decret 338/2016, de 27 de desembre, el guardó es concedeix amb la conformitat del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de la Fundació Pau Casals i de la persona candidata.

Atès el que estableix l'article 32.1.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Concessió del Guardó Pau Casals

Es concedeix el Guardó Pau Casals al senyor Jordi Savall i Bernadet,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS