DECRET 237/2018, de 12 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, els dies 14 i 15 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que cal determinar la persona que exercirà la suplència en les funcions del president de la Generalitat, per raó d'absència, els dies 14 i 15 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya;

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, els dies 14 i 15 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila.

Barcelona, 12 de novembre de 2018

Joaquim Torra i Pla

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA