DECRET 24/2017, de 23 de març, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat des del dia 26 de març fins al dia 1 d'abril de 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que cal determinar la persona que exercirà la suplència en les funcions del president de la Generalitat, per raó d'absència, des del dia 26 de març fins al dia 1 d'abril de 2017;

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, des del dia 26 de març fins al dia 1 d'abril de 2017 exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Oriol Junqueras i Vies.

Barcelona, 23 de març de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

President...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA