DECRET 240/2019, de 19 de novembre, d'encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, els dies 25 i 26 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s'ha d'absentar de Catalunya i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, senyor Chakir El Homrani Lesfar, els dies 25 i 26 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia.

Barcelona, 19 de novembre de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA