DECRET 257/2018, de 30 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, des del dia 5 fins al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que cal determinar la persona que exercirà la suplència en les funcions del president de la Generalitat, per raó d'absència, des del dia 5 fins al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya;

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, des del dia 5 fins al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, exerciran la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, del 5 al 7 de desembre; i el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya, el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA