DECRET 263/2018, de 4 de desembre, pel qual es concedeixen els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya en l'edició corresponent a 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, actualment regulats pel Decret 223/2013, de 10 de setembre, i l'Ordre PRE/27/2014, de 10 de febrer, sobre el procediment d'atorgament dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i el funcionament del jurat, tenen per objecte atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, realitzades de forma individual o col·lectiva per professionals o bé per qualssevulla entitats públiques o privades durant l'any anterior al seu atorgament, o bé a una trajectòria professional, institucional o empresarial que hagi destacat en el seu conjunt.

D'acord amb l'article 3.1 de l'esmentat Decret 223/2013, de 10 de setembre, els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya es concedeixen anualment per Decret del Govern, a proposta del jurat.

Per a l'edició 2018, el jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha proposat l'atorgament dels premis en cadascuna de les modalitats establertes pel Decret 223/2013, de 10 de setembre, a les persones i entitats que s'indiquen a continuació, en atenció als mèrits que tot seguit s'especifiquen:

Premi Nacional de Radiodifusió: La competència

El magazine La competència ha assolit i consolidat que un programa diari d'humor sigui líder absolut en la seva franja horària des de fa més de 5 anys. Basant-se en la combinació de l'actualitat del dia i una mirada irònica i crítica, i conduït amb una agilitat i creativitat admirables, presenta una trajectòria sòlida al servei de la informació i l'actualitat, tot aportant diversitat a les formes de presentar-les al país.

Premi Nacional de Televisió: Canal 3/24

El Canal 3/24 ha aconseguit, al llarg de 15 anys, ser un canal de referència informativa imprescindible, gràcies a la feina dels seus professionals i a un treball d'equip internacionalment reconegut i acreditat.

Premi Nacional de Premsa: Tino Soriano

Fotoperiodista de llarga trajectòria, col·labora habitualment en els magazines de la premsa de Barcelona, Madrid, França, els EUA, Alemanya i Itàlia. Ha obtingut nombrosos premis internacionals per la seva obra fotogràfica. Des de 2001, és també fotògraf de la National Geographic Society.

Premi Nacional de Mitjans d'arrel digital: Núvol

Iniciativa de mirada àmplia i oberta sobre el panorama cultural de Catalunya, proposa una esplèndida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA