DECRET 3/2019, de 8 de gener, de convocatòria d'eleccions dels representants dels membres del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d'Esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 9.1 del Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives, estableix que el Govern de la Generalitat ha de convocar les eleccions per escollir les persones representants dels membres del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d'Esquadra, en el termini d'un mes a comptar a partir del tercer dia hàbil de la presentació de l'escrit de promoció d'eleccions a l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals, del Departament de Treball, Afers Socials i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA