DECRET 31/2020, d'11 de febrer, pel qual s'estableix la suplència en l'exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha d'absentar-se de Catalunya els dies 13 i 14 de febrer de 2020, i, per tant, s'ha de determinar la seva suplència.

Atès el que estableix l'article 15.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, els dies 13 i 14 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la seva suplència el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Alfred Bosch i Pascual.

Barcelona, 11 de febrer de 2020

Joaquim Torra i Pla

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA