DECRET 141/1988, de 4 de juliol, de creació del Departament de Benestar Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Vista l'aprovació pel Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 22 de juny de 1988, del programa de govern en què es preveu la creació del Departament de Benestar Social, i en execució del que s'hi disposa;

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

Es crea...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA