DECRET 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va modificar l'àmbit competencial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat i va modificar la denominació d'altres.

El Decret 30/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia, va adaptar l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

El Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, va fixar l'estructura del Departament i va determinar les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

El present Decret ajusta l'estructura del Departament de Justícia a les necessitats derivades de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA