DECRET 87/2019, de 30 d'abril, pel qual es determinen les persones que exerciran la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, els dies 1 i 2 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que cal determinar les persones que exerciran la suplència en les funcions del president de la Generalitat, per raó d'absència, els dies 1 i 2 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya;

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, els dies 1 i 2 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, exerciran la suplència en l'exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat la consellera de la Presidència, senyora Meritxell Budó Pla, el dia 1 de maig; i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, el dia 2 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA