DECRET 88/1997, d'1 d'abril, de creació del Comitè Català per a l'Any Europeu contra el Racisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de la Unió Europea i els representants dels governs dels estats membres reunits en el si del Consell, arran d'una proposta de la Comissió de declarar l'any 1997 Any Europeu contra el Racisme, va adoptar el 23 de juliol de 1996 la Resolució en la qual s'acorden els objectius i les mesures a prendre per al desenvolupament de l'Any Europeu contra el Racisme.

Així mateix, la Resolució esmentada insta els estats membres i les autoritats regionals i locals a crear comitès de coordinació o organismes equivalents, representatius del conjunt d'organismes actius en la lluita contra el racisme.

El Govern de la Generalitat, conscient de la necessitat de donar el màxim suport a la Resolució adoptada pel Consell de la Unió Europea, crea el Comitè Català per a l'Any Europeu contra el Racisme.

Per tant, en aplicació de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació del Comitè Es crea el Comitè Català per a l'Any Europeu contra el Racisme, com a òrgan de coordinació de les actuacions pròpies de l'Any Europeu contra el Racisme.

Article 2

Composició del Comitè 2.1 El Comitè, presidit pel President de la Generalitat de Catalunya, té la composició següent: Vicepresident: el conseller de Benestar Social. Vocals:

  1. En representació del Departament de Benestar Social: el director general de Serveis Comunitaris, el director general d'Acció Cívica, el director general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i el gerent de l'Incavol.

  2. En representació de la Comissió Interdepartamental d'Immigració: el secretari general de Joventut del Departament de Cultura, el director de l'Àrea Extraeuropea i Cooperació del Departament de la Presidència, el director de l'Institut Català de la Dona del Departament de Presidència, el director general de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació, el director general d'Ordenació Educativa del Departament d'Ensenyament, el director general de Política Lingüística del Departament de Cultura, el director general d'Estructures Agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el director general de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del Departament de Justícia, el cap del Gabinet del Departament de Política Territorial i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA