DECRET 473/2004, de 28 de desembre, per la qual es regula el Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

473/2004, de 28 de desembre, per la qual es regula el Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya.

El Reglament CEE 2568/91, de la ComissiÛ, d'11 de juliol, relatiu a les caracter

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA