DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificació del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO