ORDRE IRP/202/2010, de 31 de març, de determinació de les característiques i les especificacions que afecten l'operativa de la loteria Lotto 6/49 i les seves variants.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IRP/202/2010, de 31 de març, de determinació de les característiques i les especificacions que afecten l'operativa de la loteria Lotto 6/49 i les seves variants.

El Decret 119/2009, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Lotto 6/49 i de les seves variants, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, estableix que la persona titular del departament competent en matèria de joc regularà mitjançant ordre, a proposta de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, les característiques i les especificacions que afecten l'operativa de desenvolupament d'aquesta loteria.

Atesa la proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 9 del Reglament aprovat mitjançant el Decret 119/2009, de 28 de juliol,

Ordeno:

Article únic

Especificacions d'operativa

Les apostes de la loteria Lotto 6/49 que s'agrupin per constituir una aposta de la variant Combi 3, per tal de ser registrades en el sistema informàtic central de l'Entitat, han de contenir, en el conjunt dels divuit (18) números que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA