DECRET 249/2001, de 12 de setembre, de modificació del Decret 158/1998, de 23 de juny, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (DOGC núm. 2672, de 2.7.1998).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

249/2001, de 12 de setembre, de modificació del Decret 158/1998, de 23 de juny, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (DOGC núm. 2672, de 2.7.1998).

Atès el que estableix l'article 7.1 de la Llei 2/1990, de 8 de gener, de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil;

A proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Substituir com a membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil el director del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) pel responsable de Coordinació Industrial de la Direcció General d'Indústria del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Barcelona, 12 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA