DECRET 22/1997, de 30 de gener, pel qual es modifica la disposició final del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que es considera oportú obrir un període de reflexió i consultes per analitzar la procedència d'efectuar alguna modificació en els títols III i IV del dit Reglament;

A proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

La disposició final del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, queda redactada de la manera següent: "Aquest Decret entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al DOGC, a excepció dels títols III i IV, que entraran en vigor el dia 3 de juny de 1997".

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 de gener de 1997

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català Consellera de Justícia

(97.027.063)

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA