ORDRE de 2 de juny de 1984, per la qual es crea el Centre de Documentació de l'Art Contemporani 'Alexandre Cirici'.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La creació d'un centre de documentació de l'art contemporani respon a la necessitat d'aplegar i sistematitzar informació sobre aquest camp específic de la cultura. Està previst que en el futur el centre funcioni, en connexió amb els que ja hi ha en altres països, a fi de proporcionar una eina de treball i d'investigació als artistes, crítics, historiadors, estudiants de l'art i públic en general.

El fet d'associar aquest centre de documentació a la persona i l'obra d'Alexandre Cirici és un acte d'homenatge i reconeixement al gran historiador i crític d'art català.

Per tant, en ús de les facultats que em confereix l'article 12 del Decret de 18 de març de 1978, sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments,

Ordeno:

Article primer.

- Es crea el Centre de Documentació de

l'Art Contemporani "Alexandre Cirici", integrat dins el Servei d'Arts Plàstiques de la Direcció General del Patrimoni Artístic.

Article segon.

- El Centre tindrà com a funcions

principals:

  1. Recollir tota mena de documentació sobre l'art i els artistes catalans del segle XX i aplegar informació actualitzada del panorama internacional de l'art, recollint tota mena de suports materials: paper, fotografia, vídeo, cassette, diapositives i qualsevol altre.

  2. Sistematitzar i processar totes les dades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA