DECRET 152/1997, de 25 de juny, pel qual es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente