DECRET 226/1997, de 2 de setembre, pel qual s'estableixen normes complementàries sobre jornada i horari de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO