DECRET 265/2003, de 21 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 265/2003, de 21 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a Catalunya.

MitjanÁant el Reial decret 1046/1997, de 27 de juny, es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matËria de busseig. El Decret 254/1997, de 30 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA