DECRET 208/2002, d'1 d'agost, pel qual es modifiquen els articles 1 i 2 del Decret 145/1981, de 3 de juny, establint premis i guardons en reconeixement i estímul d'actuacions en favor del foment del turisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

208/2002, d'1 d'agost, pel qual es modifiquen els articles 1 i 2 del Decret 145/1981, de 3 de juny, establint premis i guardons en reconeixement i estímul d'actuacions en favor del foment del turisme.

Atès el temps transcorregut des de la creació dels Premis de Promoció Turística i per tal de reconèixer millor l'esforç i la dedicació a favor del turisme de persones, empreses i institucions públiques i privades, cal diferenciar, en lloc de dos tipus de premis de promoció turística, tres tipus, en desglossar, d'una banda, l'article o el conjunt d'articles publicats a través dels mitjans nacionals o estrangers i, d'altra banda, el millor programa o sèrie de programes de ràdio o TV difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers.

A proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

L'apartat c) de l'article 1 del Decret 145/1981 queda redactat de la manera següent:

"c) Premi de Promoció Turística al millor llibre, en qualsevol idioma, que fomenti el turisme català.

"Premi de Promoció Turística al millor article o conjunt d'articles publicats a través dels mitjans nacionals o estrangers que promoguin el turisme a Catalunya.

Premi de Promoció Turística al millor programa o sèrie de programes de ràdio o TV difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers que promogui el turisme a Catalunya.

Article 2

El darrer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 2 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA