DECRET 192/2003, d'1 d'agost, de modificació dels articles 1 i 2 del Decret 145/1981, de 3 de juny, establint premis i guardons en reconeixement i estímul d'actuacions en favor del foment del turisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 192/2003, d'1 d'agost, de modificació dels articles 1 i 2 del Decret 145/1981, de 3 de juny, establint premis i guardons en reconeixement i estímul d'actuacions en favor del foment del turisme.

El Decret 208/2002, d'1 d'agost, pel qual es modifiquen els articles 1 i 2 del Decret 145/1981, de 3 de juny, establint premis i guardons en reconeixement i estímul d'actuacions en favor del foment del turisme, va diferenciar tres tipus de premis: va mantenir el Premi de Promoció Turística al millor llibre, en qualsevol idioma, que fomenti el turisme català i va desglossar, d'una banda, el millor article o conjunt d'articles publicats a través dels mitjans nacionals o estrangers i, d'altra banda, el millor programa o sèrie de programes de ràdio o TV difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers.

Per tal de millorar l'avaluació objectiva dels treballs presentats s'ha detectat la necessitat de desglossar el millor programa o sèrie de programes de ràdio difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers del millor programa o sèrie de programes de TV difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers.

A proposta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

L'apartat c) de l'article 1 del Decret 145/1981 queda redactat de la manera següent:

"c) Premi de Promoció Turística al millor llibre, en qualsevol idioma, que fomenti el turisme català.

"Premi de Promoció Turística al millor article o conjunt d'articles publicats a través dels mitjans nacionals o estrangers que promoguin el turisme a Catalunya.

"Premi de Promoció Turística al millor programa o sèrie de programes de ràdio difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers que promoguin el turisme a Catalunya.

Premi de Promoció Turística al millor programa o sèrie de programes de TV difosos a través dels mitjans nacionals o estrangers que promoguin el turisme a Catalunya.

Article 2

El darrer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 2 del Decret 145/1981 queda redactat de la manera següent:

Els premis establerts al segon, tercer i quart paràgraf de l'apartat c) s'atorgaran amb caràcter anyal i consistiran en una quantitat en metàl·lic, que es determinarà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA