DECRET 162/2004, de 3 de febrer, pel qual es fixa la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a la ciutat de Lleida.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 162/2004, de 3 de febrer, pel qual es fixa la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a la ciutat de Lleida.

L'article 37.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya assenyala que els organismes, els serveis i les dependËnciesde la Generalitat de Catalunya podran establir-se en diferents indrets de Catalunya d'acord amb criteris de descentralitzaciÛ, desconcentraciÛ i coordinaciÛ de funcions.

Aquests criteris han de servir perquË un departament de la Generalitat de Catalunya com Ès el competent sobre el sector agrari estigui ubicat en un indret que sigui ben proper als operadors del sector.

Cal situar, doncs, la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en un municipi que representi aquesta descentralitzaciÛ i que faci palËs l'objectiu de proximitat entre AdministraciÛ i sector i, al mateix temps, reconegui la import‡ncia que en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA