DECRET 60/1991, de 4 de març, pel qual s'estableixen un premi i guardons en reconeixement i estímul d'actuacions en favor de la millora de la seguretat viària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els accidents de trànsit constitueixen un dels problemes més greus que afecten en aquest moment la societat de Catalunya, tant des de la vessant primordial de vides humanes i seqüeles de les ferides a les persones com, fins i tot, dels danys materials que se'n deriven. L'objectiu de millorar la seguretat viària s'ha d'aconseguir entre tots, administracions, societat civil i persones individuals, i és per aquest motiu que es considera molt convenient crear una fórmula de reconeixement d'aquelles actuacions positives que promoguin persones i entitats de Catalunya en el sentit de col·laborar en la disminució d'accidents i víctimes de trànsit.

Per això, a proposta del conseller de Governació i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Amb la finalitat de recompensar els esforços d'aquells que hagin contribuït d'una manera destacable en la millora de la seguretat viària, es creen els premis i guardons següents:

  1. Un premi anual de seguretat viària amb dos accèssits. Aquestes distincions s'atorgaran a aquelles entitats o empreses que expressament hagin concebut iniciatives de demostrada expansió i captació pública a Catalunya que tinguin per objecte la millora de la seguretat viària o hi estiguin directament o indirectament relacionades.

  2. Un diploma anual de seguretat viària amb dues mencions. Aquestes distincions s'atorgaran a aquelles persones que hagin afavorit la seguretat viària a Catalunya mitjançant actuacions individuals, opinions expressades públicament o trajectòries d'actuació permanent.

Article 2

2.1 Les distincions esmentades a l'article 1 s'atorgaran anualment i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA