ORDRE de 25 d'abril de 2001, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de les denominacions d'origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les denominacions geogràfiques (DG) i les especialitats tradicionals garantides (ETG) de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

de 25 d’abril de 2001, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de les denominacions d’origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les denominacions geogràfiques (DG) i les especialitats tradicionals garantides (ETG) de Catalunya.

L’experiència assolida en l’aplicació de la línia d’ajuts que estableix l’Ordre de 22 de maig de 2000, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les denominacions d’origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les denominacions geogràfiques (DG) i les especialitats tradicionals garantides (ETG) de Catalunya i es convoquen els corresponents a l’any 2000 (DOGC núm. 3152, d’1.6.2000), evidencia la conveniència de modificar l’apartat 3.2 del seu annex ja que s’ha comprovat que el Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques gestionat pel Departament de Justícia no és l’únic en què poden estar registrades les entitats associatives de productors i/o elaboradors, sense ànim de lucre, de productes amb DOP, IGP, DG i ETG inscrites al registre comunitari o que tinguin el reconeixement nacional transitori, i les entitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA