RESOLUCIÓ CMC/1305/2010, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 10 de febrer de 2010, pel qual es modifiquen les bases de subvencions per adaptacions legals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institució de Les Lletres Catalanes
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ a.link { text-decoration: none; color: #006699; font-size: 11px; font-family: Arial; font:bold}a.link:hover { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 11px;font-family: Arial;}a.document { text-decoration: none; color: #FFFFFF; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.document:hover { text-decoration: underline; color: #666666; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.text_document { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 12px; font-family: Arial; font:bold}a.text_document:visited {color: purple; text-decoration: underline;font-size:12px;font-family: Arial; font:bold}DIV.cap { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 22px; font-family: Arial; font:bold}DIV.titol { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 15px; font-family: Arial; font:bold}DIV.sumari { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.departament { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.text_document { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 12px; font-family: Arial;} Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5618 - 29/04/2010 var now = new Date(); var i=0;i = NumDiari.indexOf('5618');if (i>=0) {document.write(" Imatge del document en format PDF ");} [ Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici ] DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ Institució de les Lletres Catalanes RESOLUCIÓ CMC/1305/2010, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 10 de febrer de 2010, pel qual es modifiquen les bases de subvencions per adaptacions legals. (Pàg. 33555) RESOLUCIÓ

CMC/1305/2010, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 10 de febrer de 2010, pel qual es modifiquen les bases de subvencions per adaptacions legals.

Atès l'Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 10 de febrer del 2010, pel qual es modifiquen les bases de subvencions per adaptacions legals,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de 10 de febrer de 2010, pel qual pel qual es modifiquen les bases de subvencions per adaptacions legals.

Contra l'Acord de la Junta de Govern, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA