ORDRE TIC/395/2003, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions locals parcials del 26 d'octubre de 2003.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TIC/395/2003, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions locals parcials del 26 d'octubre de 2003.

Vist el Reial decret 1086/2003, d'1 de setembre, pel qual es convoquen eleccions locals parcials per al 26 d'octubre de 2003, en els municipis que es detallen en els seus annexos;

Atès que l'annex 1 del Reial decret esmentat figura Rocallaura (Vallbona de les Monges) i Aransa (Lles de Cerdanya) de Lleida;

Vist el Decret 102/2003, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per a la participació dels treballadors a les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003, i l'Ordre de 15 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions del dia 25 de maig de 2003;

En ús de les atribucions que em confereix la disposició final 2 del Decret 102/2003, de 15 d'abril, esmentat,

Ordeno:

Article 1

La participació dels treballadors de l'entitat de Rocallaura (Vallbona de les Monges) i Aransa (Lles de Cerdanya) de Lleida, en les eleccions locals parcials convocades pel 26 d'octubre de 2003, es regirà pel que disposa el Decret 102/2003, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per a la participació dels treballadors a les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003, i per l'Ordre de 15 d'abril de 2003, que n'estableix les instruccions necessàries.

Article 2

Del permís per formular personalment la sol·licitud...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA