ANUNCI de notificació de la resolució de sol·licituds d'ampliació dels trams del cànon de l'aigua presentades davant l'Agència Catalana de l'Aigua.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Agència Catalana de L'Aigua
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de notificació de la resolució de sol·licituds d'ampliació dels trams del cànon de l'aigua presentades davant l'Agència Catalana de l'Aigua.

Mitjançant aquest anunci es fa públic que s'ha dictat resolucions de sol·licituds d'ampliació dels trams del cànon de l'aigua presentades davant l'Agència Catalana de l'Aigua per part dels subjectes, les dades d'identificació dels quals, es detallen en extracte a l'annex d'aquest anunci.

Intentada dues vegades la notificació de la resolució a les persones interessades, aquesta no s'ha pogut dur a terme per causes no imputables a l'administració tributària.

En conseqüència, i d'acord amb l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es comunica als interessats que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions esmentades, disposen d'un termini de quinze dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per comparèixer a les dependències de l'Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 4a planta, Barcelona.

Transcorregut aquest termini de quinze dies naturals sense que es produeixi la compareixença de l'interessat, la notificació de les resolucions de les sol·licituds d'ampliació dels trams del cànon de l'aigua s'entendrà produïda a tots els efectes legals, el dia següent al venciment del termini senyalat (article 112.2 de la Llei 58/2003).

Contra aquesta resolució podeu interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, o bé podeu interposar reclamació econòmica administrativa durant aquest mateix termini, presentant escrit dirigit a l'Agència Catalana de l'Aigua, la qual, amb posterioritat, el trametrà a la Junta de Finances, en tant que òrgan competent per conèixer l'esmentada reclamació. No es podran simultaniejar ambdós recursos (articles 223 i 235 de la Llei general tributària).

Barcelona, 5 de maig de 2011

Ana de la Torre Carrencà

Cap del Departament de Recaptació

Annex

Núm. expedient: 129972.

Persona interessada: Abad Moreno, Ramon.

Domicili conegut: cr. Clavell, 18, 3r. 2a, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 40985.

Persona interessada: Abella Sanchez, Josep Maria.

Domicili conegut: rambla Just Oliveras, 66, 2n. 2a, 08901 Hospitalet de Llobregat, l'.

Núm. expedient: 98393.

Persona interessada: Albert, Lickel.

Domicili conegut: cr. Díaz de la Fuente, 15, 1r, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 16241.

Persona interessada: Albiñana Andres, Carmen.

Domicili conegut: cr. Cal Pares, 7 esq, 08850 Gavà.

Núm. expedient: 292008.

Persona interessada: Albir Capdevila, Francisco.

Domicili conegut: cr. Sant Sebastià, 40, 25110 Alpicat.

Núm. expedient: 324056.

Persona interessada: Aleksanyan, Roman.

Domicili conegut: cr. Turo de Trinitat, 20, àtic 1a, 08033 Barcelona.

Núm. expedient: 1700.

Persona interessada: Alonso Herranz, J Javier.

Domicili conegut: cr. Andreu Soler, 9-11, 2n. 1a, 08930 Sant Adrià de Besòs.

Núm. expedient: 64427.

Persona interessada: Alonso Porcar, Felipe.

Domicili conegut: pg. Juan Maragall, 15, 1r. 1a, 08850 Gavà.

Núm. expedient: 16828.

Persona interessada: Alquezar Larena, Julian.

Domicili conegut: cr. Martí Codolar, 39, 5è. 2a, 08902 Hospitalet de Llobregat, l'.

Núm. expedient: 195717.

Persona interessada: Alsina Salva, Joan.

Domicili conegut: rambla Sant Martí, 25, 08358 Arenys de Munt.

Núm. expedient: 213846.

Persona interessada: Altafulla Tarraga, Carolina.

Domicili conegut: cm. de Bigues, 35, bxs. 08480 Ametlla del Vallès, l'.

Núm. expedient: 29974.

Persona interessada: Alvarez Escabia, Jesus.

Domicili conegut: cr. Laureà Miró, 290, 4t. 3a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 243063.

Persona interessada: Alvarez Fernandez, Encarna.

Domicili conegut: cr. Oms, 9, 4a, 08480 Ametlla del Vallès, l'.

Núm. expedient: 13570.

Persona interessada: Ambrejo Nieto, Gregoria.

Domicili conegut: cr. Cedres, 31, 2n. 3a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 65464.

Persona interessada: Amezcua Hernández, Francisca.

Domicili conegut: cr. Nostra Senyora de Montserrat, 27, 1r. 1a, 08850 Gavà.

Núm. expedient: 4608.

Persona interessada: Andreu Millàs, Rafael.

Domicili conegut: cr. Martí i Codolar, 42, 1r. 1a, 08902 Hospitalet de Llobregat, l'.

Núm. expedient: 16188.

Persona interessada: Aranda Sanchez, Maria Nieves.

Domicili conegut: cr. Pubillas Casas, 13, sat. 2a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 45880.

Persona interessada: Arenas Molina, Jose Enrique.

Domicili conegut: cr. Tarragona, 6, 2n. 5a, 08390 Montgat.

Núm. expedient: 262239.

Persona interessada: Arnedo Montilla, Santiago.

Domicili conegut: pt. Menorca, 18, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 97541.

Persona interessada: Arramdani, Hassan.

Domicili conegut: ca. Cornellà, 111, 3r. 4a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 14672.

Persona interessada: Artes Gonzalez, Carmen.

Domicili conegut: cr. Clavell, 27, ent. 2a, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 37694.

Persona interessada: Asuncion Marquez, Jordi.

Domicili conegut: cr. Roses, 16, bxs. 08850 Gavà.

Núm. expedient: 209703.

Persona interessada: Avilla Badias, Pilar.

Domicili conegut: cr. Xanxo,C, 1, 25110 Alpicat.

Núm. expedient: 75782.

Persona interessada: Aymí Cubells, Ignació.

Domicili conegut: cr. Doctor Manuel Riera, 93, ent. 4a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 23294.

Persona interessada: Azurza Resusta, Dagoberto.

Domicili conegut: urb. las Dunas, 1, 3r. b, 08850 Gavà.

Núm. expedient: 230346.

Persona interessada: Ba¥Eres Lladanosa, Fausto.

Domicili conegut: cr. Colomina, C, 25125 Alguaire.

Núm. expedient: 23232.

Persona interessada: Bague Prats, Josep.

Domicili conegut: av. Josep Tarradellas, 235, 5è. 2a, 08901 Hospitalet de Llobregat, l'.

Núm. expedient: 7308.

Persona interessada: Bailen Mateo, Trinidad.

Domicili conegut: av. Corts Catalanes, 17, 5è. 1a, 08930 Sant Adrià de Besòs.

Núm. expedient: 195449.

Persona interessada: Bailon Avila, Carmen.

Domicili conegut: ca. Major, 20, 08480 Ametlla del Vallès, l'.

Núm. expedient: 45301.

Persona interessada: Bajarano Corral, M. Teresa.

Domicili conegut: cr. Josep Gras, 5, ent. 1a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 103568.

Persona interessada: Balao Remacho, Encarnacion.

Domicili conegut: pl. Amadeu Vives, 3, 1r. 2a, 08850 Gavà.

Núm. expedient: 173586.

Persona interessada: Balasch Tordera, Josep.

Domicili conegut: pg. Maragall, 3, 2n. 3a, 08279 Avinyó.

Núm. expedient: 210567.

Persona interessada: Balsells Cruañas, Jose Miguel.

Domicili conegut: cr. Pere Berruguete, 23, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 97552.

Persona interessada: Ban, Paltinisamu.

Domicili conegut: cr. Menta, 11, 4t. 1a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 2268.

Persona interessada: Baños la Virgen, Santos.

Domicili conegut: cr. de Granada, 41, 08860 Castelldefels.

Núm. expedient: 101260.

Persona interessada: Barbosa Navarrete, Pedro.

Domicili conegut: cr. Castells, 21, 1r. 2a, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 173585.

Persona interessada: Barea Padial, Joan.

Domicili conegut: ca. Joan Miró, 4, 08279 Avinyó.

Núm. expedient: 118322.

Persona interessada: Barreiro Andon, Benigno.

Domicili conegut: cr. Verge de la Mercè, 18 A, 2n 1a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 52530.

Persona interessada: Bautista Lopez, Amador.

Domicili conegut: cr. Doctor Buxó, 14, ent. 2a, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 55194.

Persona interessada: Becerra Garcia, Jose Luis.

Domicili conegut: cr. Josep Anselm Clavé, 57, ent. 1a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 30134.

Persona interessada: Belloch Martinez, M. Dolores.

Domicili conegut: cr. Oriol, 9, 2n. 3a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 132381.

Persona interessada: Belmar Montoya, M. Dolores.

Domicili conegut: cr. Laureà Miró, 265, 3r. 1a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 26874.

Persona interessada: Belmonte Chicon, Teresa.

Domicili conegut: cr. Sant Jeroni, 7-8, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 47955.

Persona interessada: Benitez Fernandez, Dolores.

Domicili conegut: cr. Pi i Margall, 9, 3r. 2a, 08850 Gavà.

Núm. expedient: 134495.

Persona interessada: Bermejo Gomez, Rufino.

Domicili conegut: cr. Alacant, 10 casa, 08110 Montcada i Reixac.

Núm. expedient: 368922.

Persona interessada: Bin Qamar, Kashif.

Domicili conegut: rambla del Fondo, 3, 2n. 2a, 08922 Santa Coloma de Gramenet.

Núm. expedient: 985.

Persona interessada: Blasco Nieto, Pilar.

Domicili conegut: cr. Independència, 74 D, 2n. 1a, 08902 Hospitalet de Llobregat, l'.

Núm. expedient: 261210.

Persona interessada: Bonilla Diaz, Norma Janneth.

Domicili conegut: cr. Cedres, 20, 3r. 4a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 195526.

Persona interessada: Bosch Lata, Laura.

Domicili conegut: ca. Puiggracios, 147, bxs. 08480 Ametlla del Vallès, l'.

Núm. expedient: 173583.

Persona interessada: Bosch Torras, Joan.

Domicili conegut: cr. Joan Miró, 4, 2n. 3a, 08279 Avinyó.

Núm. expedient: 201657.

Persona interessada: Boubass, Mohamed.

Domicili conegut: cr. Gaspar Fàbregas, 26, 1r. 1a, 08950 Barcelona.

Núm. expedient: 195527.

Persona interessada: Boya Bares, Fernando.

Domicili conegut: cr. Pollancre, 33, bxs. 08480 Ametlla del Vallès, l'.

Núm. expedient: 320541.

Persona interessada: Bravo Baena, Inmaculada.

Domicili conegut: urb. Mas Pau, s/n, 17742 Avinyonet de Puigventós.

Núm. expedient: 322640.

Persona interessada: Briceño Palada, Allison.

Domicili conegut: cr. Mossèn Jacint Verdaguer, 192, 3r. 1a, 08830 Barcelona.

Núm. expedient: 308499.

Persona interessada: Brillas Oran, Buenaventura.

Domicili conegut: cr. Melcior Llavines, 25 D, bxs. 1a, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 61219.

Persona interessada: Buendia Garcia, Manuel.

Domicili conegut: cr. Nostra Senyora de Lurdes, casa 59, 08950 Esplugues de Llobregat.

Núm. expedient: 253129.

Persona interessada: Butler, Sandra Ann.

Domicili conegut: cr. Avall, 50, 17160 Anglès.

Núm. expedient...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA